Ґуткова Коліба то родинна екотуристычна хыжа, положена в одізолюваню, в дикій і праві безлюдній околиці Низкого Бескіду. По роках выречынь, прирыхтувань і мрій, нашли сме в горах наше стале місце і ожывили сме колишнє лемківскє селиско в Липовцю. Нашым гостям ґарантуєме тишу, святий спокій і выняткову атмосферу того місця. Заохачаме до жытя разом з нами в гармоніі з окружаючом нас диком природом, до призераня ся ій і фотоґрафуваня. Наша локалізация є барз добрым місцьом, з котрого можна выйти на пішы, роверовы ци нарцярскы вандрівкы, а тіж самоходовы прогулькы, завдякы котрым мож звиджати Низкій Бескід і Бєщады, котры крыют в собі вельо атракций розповсядженых на териториі полудньово-східньой Польщы, Словациі і Мадяр.
Красні просиме!