Podsumowując i wspominając 2017 rok statystycznie stwierdziliśmy, że najwięcej Gości przybyło do nas z Krakowa (22,5%), Warszawy (19,1%) oraz Lublina (10,4%). Biorąc jednak pod uwagę, że 6,9% Gości przyjechało do nas z miejscowości podwarszawskich to właśnie aglomeracja warszawska łącznie wiedzie prym (razem 26%). Jeszcze wyraźniej tendencję tę widać w ilości spędzonych w Gutkowej Kolibie dni: Kraków – 18,9%, Warszawa – 12,2%, (ale łącznie aglomeracja warszawska aż 25,9%), Lublin – 11,2%. Najdalszą drogę pokonali do nas Goście z Gdańska (3,5% liczby gości, 3,3% spędzonych dni) oraz z Czech i USA (po jednej osobie). Najwięcej osób przebywało u nas (łącznie aż 67,6% liczby gości i 63,8% spędzonych dni) z trzech województw: małopolskiego (31,2%, 26,1%), mazowieckiego (24,9%, 25,4%) oraz lubelskiego (11,6%,12,3%). Goście z trzech wiodących zdecydowanie miast: Warszawy (i okolic), Krakowa i Lublina, obok Gości z Bydgoszczy, Wrocławia, Łodzi i Tarnowa stanowią 77,5% liczby gości i spędzili u nas 72,3% zarezerwowanych dni.

Goście Gutkowej Koliby 2017 - statystycznie