Mapa z 1772 r. Jaśliska (i Lipowiec) w dawnym powiecie bieckim Ziemi Krakowskiej. Granica na Jasiołce.

No przeczuwaliśmy, że coś nas różni od prawobrzeżnej Posady…

Historyczna ciekawostka czyli Jaśliska w Ziemi Krakowskiej