W 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej „Sygnaturka Jaśliska”, gazetka parafialna z Jaślisk, przytacza obszerne fragmenty kroniki parafialnej z 1939 r, pisanej ręką ówczesnego proboszcza Jaślisk ks. Waleriana Rąpałę. Fragmenty obejmują okres od lipca do października 1939 i opisują ruchy i przygotowania wojsk polskich, atak wojsk słowackich z początków września, ucieczkę ostatnich polskich władz cywilnych i wojskowych, rabunek sklepów żydowskich przez ludność rusińskich wsi, wkroczenie wojsk słowackich oraz ustanowienie władz okupacyjnych. Warto zapoznać się z opisem tragicznych wydarzeń jakie wprowadziły naszą małą ojczyznę w wojnę oraz doprowadziły do bezpowrotnego unicestwienia unikatowej, wielokulturowej społeczności Jaślisk i okolic…