Коли ти на землі своїх предків, час просто зупиняється. І ти щаслива./
Kiedy jesteś na ziemi swoich przodków, czas po prostu się zatrzymuje. I jesteś szczęśliwy.
(Lesia Sydorowicz-Warianka)

Gościliśmy po raz kolejny potomków rodzin wysiedlonych w 1945 r. z Lipowca i Czeremchy na sowiecką wówczas Ukrainę, do Złoczowa. Przybyli przedstawiciele rodzin Ferenc, Senczakowycz, Stefura, a przede wszystkim miła dla nas Lesia Sydorowicz, z domu Warianka, której rodzina mieszkała kiedyś na ziemi gdzie dziś stoi nasz dom. Tym razem wizyta była troszkę dłuższa niż zwykle i także liczniejsza. Przybyła znacznie szersza reprezentacja ich dzisiejszych sąsiadów ze Złoczowa na Ukrainie. Grupa była oficjalnie zaproszona przez Wójta Jaślisk do udziału w festynie w Jaśliskach. Zobaczyliśmy piękny występ młodzieżowego zespołu tanecznego ze Złoczowa oraz usłyszeliśmy wzruszające i piękne wiersze Lesi Sydorowicz recytowane przez Autorkę. Wystąpiła ona w tradycyjnym łemkowskim stroju z Lipowca, a wszystkie panie ubrały wykonane przez Lesię tradycyjne, przepiękne krywulki. Wszyscy mamy nadzieję że kontakty społeczności Złoczowa i Jaślisk będą w przyszłości rozwijały się jeszcze bardziej.
Nie odwrócimy tragicznej historii, ale RAZEM możemy tworzyć lepszą i wspólną przyszłość!/Ми не можемо змінювати трагічну історію, але ми можемо створити краще та спільне майбутнє! Jesteśmy braćmi!/Ми брати.