W dniu łacińskiego Święta Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) oraz Bożego Narodzenia w obrządku wschodnim, śpiewaliśmy z chórem parafialnym z Jaślisk kolędy w pięknie odnowionej cerkwi w Woli Niżnej, dziś kościele filialnym jaśliskiej parafii rzymsko-katolickiej.

Nasze modlitwy i myśli płyną z melodią kolęd ku licznym niegdyś mieszkańcom okolicznych wsi – Rusinów. Łączymy się dziś szczególnie z potomkami dawnych mieszkańców Lipowca, przede wszystkim z rodziną Warianków, rozsianymi po świecie: na Ukrainie (głównie w Złoczowie), w Ameryce i Australii.

Chrystos rażdaje sia! Sławite Joho!

 

Nasze kolędy: Nowa Radist Stała, Adeste fideles, Nad Betlejem w ciemną noc, W dzień Bożego Narodzenia

 

Kolędowanie w Woli Niżnej