widziana spod Kamarki:

Nasza mała ojczyzna...

Od lewej: Jaśliska na tle Bani Szklarskiej, Jawornika i Polańskiej, w środku w dali pasmo Bukowicy, po prawej dolina Lipowca na tle masywu Kamienia