W ciągu dnia słońce przygrzewa już coraz mocniej. Licznie przemykają po łąkach sarny, jelenie i lisy:   Sarenki z wizytą

Przyleciały pierwsze pliszki siwe:   Pliszki przyleciały

Na niebie wysoko krąży wyraźnie już zadomowiona w swym rewirze para jastrzębi. W przyrodzie znaczne ożywienie. Przedwczoraj rano z lasu wyszło stado liczące ok. 30 jeleni, czyżby przepłoszone przez wilki?… Marcowe już w końcu roztopy powodują, że śnieg znika z łąk bardzo szybko i coraz liczniej wychodzą spod niego nad rzeką lepiężniki – pierwsze kwiaty w Beskidzie po zimie. Są też nad Bełczą pierwsze bazie, a wkrótce zakwitnie wawrzynek wilczełyko. Przedwiośnie!

Przemykają pierwsze klucze gęsi i łabędzi, a pod koniec marca nadejdzie ten dzień, gdy zachęcone ciepłym wiatrem z południa żurawie ruszą do swych lęgowisk formując ogromne, przelatujące nad nami klucze, każdy liczący kilkaset osobników. Ten niesamowity, uderzający swym pięknem spektakl przyrody następi zapewne w drugiej połowie marca. Na razie kilka filmów z lat ubiegłych, a jeśli chcecie powitać żurawie wraz z nami – zapraszamy!

Żurawie nad Gutkową Kolibą 2017 r.

Żurawie nad Jasielem 2018 r.