Wybraliśmy się przed tygodniem na przejażdżkę nową ścieżką rowerową Na Klin, będącą częścią nowej sieci prawie 200 km takich ścieżek ostatnio otwartych na pograniczu polsko-słowackim w okolicy Jaślisk. Biegnie ona leśną drogą, wykorzystywaną dotąd do zrywki. Przy skrzyżowaniu z drogą wiodącą przez Czeremchę na przeł. Beskid ulokowano wiatę z kominkiem. Podobna wiata jest położona Na Klinie (Kut), już po słowackiej stronie. Sądząc z mapek rozmieszczonych na trasie takich wiat jest więcej i to one były głównym wysiłkiem (poza oznakowaniem) jaki podjęli wykonawcy ścieżek w ramach unijnego programu INTERREG. Ścieżka jest dobrze oznakowana i jedzie się nią bardzo przyjemnie. I to pomimo tablic o zakazie wstępu z powodu rzekomej zrywki oraz zamkniętego szlabanu (chyba słusznie bo ogranicza wjazd kłusowników samochodami w dziewiczy las Na Klinie). Ogólnie sieć pogranicznych ścieżek jest doskonałym pomysłem, który na pewno przyczyni się do ożywienia turystyki rowerowej w naszej okolicy. Zapraszamy!

Partnerem wiodącym projektu było Nadleśnictwo Rymanów. Tutaj można pobrać mapki nowo otwartej sieci ścieżek rowerowych wraz z folderem:

Mapka ścieżek rowerowych

Folder tras rowerowych – strona 1

Folder tras rowerowych- strona 2