Wybraliśmy się w ostatnią niedzielę do Polan Surowicznych, obejrzeć efekt prac rekonstrukcyjnych łemkowskiej dzwonnicy, które wspieramy w miarę swych możliwości. Charakterystyczne, baniaste cebulki wieży są już w pełni odtworzone i czekają tylko na pokrycie blachą, planowane w przyszłym roku. Dzwonnicy przywrócono życie, patrząc na nią ze stoków Polańskiej można się zadumać i wyobrazić sobie jak wyglądała dolina w czasach istnienia wsi.  I już prawie słychać bicie dzwonu…

Więcej o projekcie rekonstrukcji dzwonnicy w Polanach Surowicznych: