Podczas dwóch ostatnich, słonecznych dni rozpoczęliśmy na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków FANN, zgodnie z jej zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe w Krośnie projektem. Zdjęcia prezentują etapy instalacji oraz budowę i sposób działania oczyszczalni. Ścieki będą najpierw płynąć przez rozdzielnik do dwóch zbiorników, gdzie następuje wstępne oczyszczanie i frakcjonowanie, potem do systemu specjalnych oczyszczających paneli, gdzie następuje oczyszczanie biologiczne przez bakterie. Oczyszczona woda wnika do gruntu poprzez 30 cm grubości osadnik z drobnego żwiru. Co istotne, system odprowadza oczyszczoną wodę wyłącznie do gruntu, pod ziemią. Prace montażowe przy oczyszczalni zostaną ostatecznie ukończone przed oddaniem do użytku domowej instalacji ściekowej, przed końcem 2016 r.

Jak już pisaliśmy wydajność oczyszczalni wystarcza na przeciętne użytkowanie domu przez średnio 18 osób, a jakość oczyszczania spełnia bardzo ostre normy europejskie. Wcześniej już zbudowaliśmy przyłącze wodociągowe z odwierconej jesienią studni głębinowej. Tym samym w zasadzie wykonaliśmy najistotniejsze prace ziemne i z początkiem maja czekamy na ekipę cieśli, która rozpocznie już prace przy budowie chaty!