W ostatnim czasie oznakowano w dolinie Czeremchy dojście do miejsca gdzie znajdują się pozostałości okopów i szańca konfederatów barskich. Zarys okopów widać świetnie w wysoko-rozdzielczym, cyfrowym modelu terenu, jaki otrzymaliśmy od znajomego geologa z PIG. Podczas badań przeprowadzonych tutaj w 2018 r odnaleziono m. in. kule do muszkietów, zarówno rosyjskich jak i austriackich – używanych przez konfederatów. Na podstawie znalezisk odtworzono przebieg bitwy jaka rozegrała się w 1770 r pomiędzy wojskami rosyjskimi, a oddziałem konfederatów na terenie Lipowca i Czeremchy, z kulminacyjnym starciem przy szańcu w Czeremsze. Więcej wiedzy na temat przebiegu walk konfederatów w naszej okolicy można uzyskać w Ośrodku Dokumentacji i Historii Ziemi Żmigrodzkiej – Muzeum im Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie. Są tam również do obejrzenia znaleziska z Czeremchy: http://www.muzeumnowyzmigrod.pl/2-ar…/45-konfederacja-barska