W dniach 21-23 maja 2019 roku organizujemy wraz z grupą potomków dawnych, łemkowskich mieszkańców Lipowca porządkowanie cmentarzy łemkowskich w Lipowcu i Czeremsze. Inicjatywa ta spotkała się ze wsparciem Wójta Gminy Jaśliska, która m. in. dostarczy narzędzia i pomoc logistyczną. Będzie unikatowa okazja do spotkania i rozmów nt. Lipowca, Czeremchy i losów jego dawnych mieszkańców, rozsianych dziś po świecie od Ukrainy po USA i Australię.
Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy!

Од 21. до 23. мая 2019 р. довєдна з ґрупом потомных бывшых лемківскых жытелів Липівця хочеме зорґанізувати прятаня лемківскых цмонтерів в Липівци і Черемсі. Наша ініциятива отримала підпору Війта Ґміны Яслиска, котрый забезпечыт робочы нарядя і лоґістичну поміч. Буде товды і унікатна нагода стрітити ся і бесідувати на тему Липівця, Черемхы і долі іх давных жытелів, розсіяных днеска по світі – од Украіны по ЗША і Австралию.

Вшыткых охочых запрашаме помочы!