Począwszy od 1921 r, kiedy polskie wojsko obsadziło granicę RP z Czechosłowacją, aż do roku 2004, kiedy Polska jako członek UE znalazła się w strefie Schengen, Straż Graniczna odgrywała znaczącą rolę w życiu naszych okolic. Oto kilka unikatowych zdjęć z lat miedzywojennych, wyszperanych w archiwach i w Internecie. Zdjęcia wykonali funkcjonariusze posterunków w Hucie Polańskiej, Barwinku, Czeremsze, Jaśliskach, Woli Wyżnej i Jasielu. Szczególnie ciekawe są zdjęcia budynków posterunków SG w Czeremsze i Woli…

Więcej zdjęć w albumie: Straż Graniczna przed 1939 r.