Załączona w galerii panorama przedstawia widok od pd.-zachodu na górę Kamień nad Jaśliskami (857 m). Nie jest to jednak zwykłe zdjęcie ale wizualizacja cyfrowa, która powstała poprzez przetworzenie cyfrowego modelu terenu jaki uzyskuje się przez wykonanie laserowego zdjęcia lotniczego. W efekcie takiego zdjęcia uzyskuje się obraz powierzchni terenu pozbawiony całkowicie roślinności. To bardzo mylące, bo przecież Kamień porośnięty jest gęstym lasem… Gościł u nas kolega po fachu, geolog z Państwowego Instytutu Geologicznego (PIG), Jacek Rubinkiewicz, który posługuje się m. in. takim modelem terenu do sporządzania map osuwisk. To on właśnie udostępnił nam model terenu naszych okolic. Na zamieszczonym zdjęciu terenu widać obszar masywu Kamienia. Zielona strzałka wskazuje kierunek z którego wykonano pokazaną wczoraj wizualizację. Jak widać na zdjęciu terenu, południowo zachodnie stoki Kamienia, opadające ku dolinie Bełczy, są przekształcone przez ogromne osuwisko, na obszarze którego widać także mniejsze, młodsze osuwiska wtórne. Obecne badania potwierdzają nasze wcześniejsze sugestie co do genezy tych form, zwłaszcza okresowych jeziorek i bagien, zawarte w opisie wycieczki w ten rejon: Sinyj Wyr i Berezednia

Więcej zdjęć w albumie: Sinyj Wyr i Berezednia