Jak co roku przy pierwszym śniegu rozpoczęliśmy dokarmianie ptaków w przydomowych karmnikach. Pozwala to bliżej przyjrzeć się naszym uroczym, skrzydlatym sąsiadom. Ponownie zimuje z nami samiec kowalika (Sitta europaea), który wynosi bardzo aktywnie ziarna z karmika i ukrywa je w szczelinach kory okolicznych drzew.

Więcej zimowych portretów ptaków w albumie: Nasi sąsiedzi

 

Kowalik