Ekoturystyka


Wyjątkowe położenie Gutkowej Koliby pozwala na ciągły, bezpośredni kontakt z naturą, z otaczającą nas dziką przyrodą ożywioną i nieożywioną. Już w bezpośrednim otoczeniu chaty, na łąkach czy nad rzeczką Bełczą można zapoznać się z unikatowymi gatunkami roślin i zwierząt. Można praktycznie z okien chaty czy z tarasu obserwować ciekawe zjawiska przyrodnicze, śledzić ich zmienność w ciągu roku. Na bieżąco piszemy o tym w dziale: Cztery pory roku a także w naszym fejsbukowym profilu: @gutkowa.koliba. Przepiękny i dziki Beskid Niski, w tym dolina Lipowca czy pobliska dolina  Jasiela oraz lasy masywu Kamienia (857) i okolice Polan Surowicznych, to wspaniałe miejsca na fotograficzną przygodę. Można tu odnaleźć majestatyczne lasy puszczy karpackiej z wiekowymi jodłami i bukami, w których przy odrobinie szczęścia można spotkać skryte tu puszczańskie zwierzęta: wilka, rysia lub niedźwiedzia. Otwarte tereny, pozostałe po wysiedlonych wsiach łemkowskich, dają możliwość podziwiania szerokich panoram karpackich – przy dobrej widoczności aż po Tatry. Znajdziemy tu urokliwe zalewiska bobrowe w górskich dolinach, gdzie często można spotkać bobra pływającego przy żeremiu. Drugą, ciemniejszą, ale równie piękną, stronę Beskid Niski pokazuje nam w nocy. Na nocnym niebie przy bezchmurnej pogodzie wciąż widać tu tysiące gwiazd z rozciągającą się przez cały nieboskłon Drogą Mleczną. Jest to jedno z ostatnich już miejsc w Polsce z prawdziwie ciemnym nocnym niebem.

Wszystko to pomożemy naszym gościom odnaleźć. Po Beskidzie Niskim i Bieszczadach wędrujemy od czasów szkolnych. Posiadamy też przygotowanie teoretyczne na poziomie doktoratu oraz pracy naukowej na uczelni w dziedzinie nauk przyrodniczych. Wciąż poszerzamy naszą wiedzę i umiejętności dydaktyczne, ostatnio na warsztatach ekoturystycznych, prowadzonych przez specjalistów z Uniwersytetu w Pecs.

Nasz dom jest domem ekologicznym. Uzyskujemy energię elektryczną ze słońca poprzez instalację fotowoltaiczną, stosujemy rozwiązania zmierzające do oszczędzania i ograniczenia zużycia wody i energii, posiadamy przydomową, biologiczną oczyszczalnię ścieków, która usuwa 96-98% szkodliwych składników i odprowadza oczyszczoną wodę wyłącznie do gruntu, bez odpływu do wód powierzchniowych.

Zapraszamy!