Kilka lat temu Nadleśnictwo Rymanów wytyczyło, wraz z partnerami słowackimi, sieć transgranicznych ścieżek rowerowych.   Powstała ona przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego (73%), budżetu państwa (5%) oraz ze środków własnych w ramach projektu pn.: „Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu pogranicza polsko – słowackiego za pośrednictwem tras rowerowych” – Interreg V- A 2014 – 2020.  Trasy wykorzystują  istniejące drogi leśne, szlaki turystyczne i drogi publiczne.  W ramach projektu oznakowanych zostało po stronie polskiej ok. 150 km a po słowackiej  ponad 50 km ścieżek.  Łącznie wybudowano siedem wiat z funkcją grilla, stojaki rowerowe i pomosty.  Ścieżki wzbogacone zostały w  tablice informacyjne nawiązujące do osobliwości przyrodniczych i  historii rejonu pogranicza oraz prowadzonej gospodarki leśnej.

Gutkowa Koliba leży przy jednej ze ścieżek tej sieci, biegnącej doliną Lipowca i Czeremchy.

Zapraszamy miłośników rowerowych wycieczek!