Na południowo-zachodnich stokach Kamienia nad Jaśliskami (857) wprawne oko geologa bez trudu rozpozna efekty procesów osuwiskowych, jakie w decydujący sposób modelowały ten obszar. Ogromne masy skalne osunęły się tutaj, tworząc rozległe gruzowiska oraz nisze osuwiskowe, w których w okresie roztopów gromadzi się woda. W jednej z takich nisz tworzy się nawet wczesną wiosną malownicze okresowe jeziorko zwane Sinym Wyrem, zapewne ze względu na zielonkawo-niebieskawe zabarwienie wody. W innej podobnej niszy jeziorko zarosło całkowicie roślinnością torfowo-bagienną, co doprowadziło do powstania bagna, zwanego Berezednią. Są to najbardziej chyba interesujące przyrodniczo miejsca w masywie Kamienia, objęte ochroną rezerwatową.

Załączona w galerii panorama przedstawia widok od pd.-zachodu na górę Kamień nad Jaśliskami (857 m). Nie jest to jednak zwykłe zdjęcie ale wizualizacja cyfrowa, która powstała poprzez przetworzenie cyfrowego modelu terenu jaki uzyskuje się przez wykonanie laserowego zdjęcia lotniczego. W efekcie takiego zdjęcia uzyskuje się obraz powierzchni terenu pozbawiony całkowicie roślinności. To bardzo mylące, bo przecież Kamień porośnięty jest gęstym lasem… Gościł u nas kolega po fachu, geolog z Państwowego Instytutu Geologicznego (PIG), Jacek Rubinkiewicz, który posługuje się m. in. takim modelem terenu do sporządzania map osuwisk. To on właśnie udostępnił nam model terenu naszych okolic. Na zamieszczonym zdjęciu terenu widać obszar masywu Kamienia. Zielona strzałka wskazuje kierunek z którego wykonano pokazaną wczoraj wizualizację. Jak widać na zdjęciu terenu, południowo zachodnie stoki Kamienia, opadające ku dolinie Bełczy, są przekształcone przez ogromne osuwisko, na obszarze którego widać także mniejsze, młodsze osuwiska wtórne. Obecne badania potwierdzają nasze wcześniejsze sugestie co do genezy tych form

Więcej zdjęć w albumie: Sinyj Wyr i Berezednia