Na południowo-zachodnich stokach Kamienia nad Jaśliskami (857) wprawne oko geologa bez trudu rozpozna efekty procesów osuwiskowych, jakie w decydujący sposób modelowały ten obszar. Ogromne masy skalne osunęły się tutaj, tworząc rozległe gruzowiska oraz nisze osuwiskowe, w których w okresie roztopów gromadzi się woda. W jednej z takich nisz tworzy się nawet wczesną wiosną malownicze okresowe jeziorko zwane Sinym Wyrem, zapewne ze względu na zielonkawo-niebieskawe zabarwienie wody. W innej podobnej niszy jeziorko zarosło całkowicie roślinnością torfowo-bagienną, co doprowadziło do powstania bagna, zwanego Berezednią. Są to najbardziej chyba interesujące przyrodniczo miejsca w masywie Kamienia, objęte ochroną rezerwatową. W ramach koła gospodarstw agroturystycznych, działającego pod egidą Stowarzyszenia Rozwoju Jaślisk i Okolic i we współpracy z Wójtem Gminy Jaśliska podjęliśmy starania o wytyczenie na tym obszarze ścieżek przyrodniczych, które umożliwiłyby pieszym turystom zwiedzanie m. in. Sinego Wyru i Berezedni. Wszystkich turystów, którzy chcieliby włączyć się w tę inicjatywę czy też ją wesprzeć – prosimy o kontakt.

Więcej zdjęć w albumie: Sinyj Wyr i Berezednia