„Nie ma już tych miasteczek, gdzie biblijne pieśni
Wiatr łączył z polską piosnką i słowiańskim żalem,
Gdzie starzy Żydzi w sadach pod cieniem czereśni
Opłakiwali święte mury Jeruzalem.

Nie ma już tych miasteczek, przeminęły cieniem,
I cień ten kłaść się będzie między nasze słowa,
Nim się zbliżą bratersko i złączą od nowa
Dwa narody karmione stuleci cierpieniem.”

Słowa tego pięknego wiersza Antoniego Słonimskiego zostały jakże trafnie zacytowane przez młodych ludzi prowadzących w dn. 25.01.2018 r. spotkanie poświęcone pamięci o jaśliskich Żydach. Równie pięknym akcentem było wyświetlenie filmu nakręconego przez uczniów jaśliskiego gimnazjum, a zawierającego wywiady ze starszymi mieszkańcami miasteczka, którzy pamiętają jeszcze żydowskich sąsiadów, ich życie i wojenną tragedię:   Śladami Żydów w Jaśliskach.

Pokazano także zdjęcia z akcji ratowania macew z jaśliskiego kirkutu przez Stowarzyszenie Magurycz z pomocą mieszkańców Jaślisk. Całość zwieńczyła wspaniała wiadomość: zakończono trwające z trudnościami od wielu lat formalności związane z uzyskaniem praw własności do terenu kirkutu przez Centrum Historii Żydów Polskich w Dynowie. Wiosną teren zostanie uporządkowany, będzie tam tablica pamiątkowa oraz powrócą macewy wydobyte z rzeki przez Magurycz. Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa za zmarłych na kirkucie, prowadzona przez rabina oraz wikarego jaśliskiej parafii katolickiej.

Oto film z wystąpieniem rabina Pinkasa Pompa z Izraela oraz modlitwy na cmentarzu:   X Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Jaśliskach