Dawni mieszkańcy Lipowca i Czeremchy

Gutkowa Koliba

Gutkowa Koliba