Jak zaczęła się II wojna światowa w okolicach Jaślisk?

Gutkowa Koliba

Gutkowa Koliba