Nowy/stary krajobraz Polan Surowicznych

Gutkowa Koliba

Gutkowa Koliba