Okopy konfederatów barskich w Czeremsze

Gutkowa Koliba

Gutkowa Koliba