Zimowy krzyż z Czeremchy

Gutkowa Koliba

Gutkowa Koliba