14-go września przypada święto Podniesienia Krzyża Pańskiego, ustanowione na pamiątkę odnalezienia krzyża Chrystusa w Jerozolimie przez Św. Helenę. W tym dniu wierni jaśliskiej parafii gromadzą się na nabożeństwie przy kaplicy na Łamańcach, przy drodze do Lipowca. Wewnątrz kaplicy znajduje się stara figura ukrzyżowanego Zbawiciela, na tle sylwetek stojących pod Krzyżem Matki Bożej i Św. Jana Ewangelisty oraz panoramy Jerozolimy, namalowanych na ścianie najprawdopodobniej przez jednego z malarzy z rodziny Bogdańskich. Nie wiemy kiedy wybudowano tę kaplicę. Nie znamy również żadnych szczegółów dotyczących jej wyposażenia i daty fundacji. W kronikach zapisano jedynie, że pierwotnym patronem kaplicy była Św. Anna. Przekazywana ustnie tradycja głosi, że na miejscu gdzie stoi dziś kaplica znajdował się pierwszy jaśliski kościół, zbudowany we wczesnym śreniowieczu, jeszcze przed lokowaniem miasta na dzisiejszym jego miejscu przez Kazimierza Wielkiego. Nazwa Łamańce pochodzić ma od wiatrołomów w lesie, który wówczas jeszcze gęsto porastał tę okolicę. Można jedynie domniemywać, że zlokalizowany tutaj kult Krzyża Świętego i Jego relikwii mógł wiązać się z tym, że właśnie tędy, węgierskim szlakiem na południe podążali z Królestwa Polskiego pielgrzymi do Ziemi Świętej? Być może wyruszali też tędy uczestnicy wypraw krzyżowych, którzy dążyli do Jerozolimy aby odbić Święte Miasto z rąk muzułmanów?… Dziś do Ziemi Świętej pielgrzymujemy poprzez lotnicze terminale, a wprost na południe lecą nad Jaśliskami jedynie jesienne klucze żurawi, symbolicznie zanosząc nasze modlitwy do Jerozolimy, do Bazyliki Grobu Świętego, której sylwetkę widzimy na malowidle w jaśliskiej kapliczce… Nazajutrz, 15-go września obchodzimy z kolei święto Matki Boskiej Bolesnej. W tym dniu jaśliscy wierni tradycyjnie odprawiają nabożeństwo Drogi Krzyżowej, wchodząc na Wierzchgórę, do kaplicy wybudowanej na szczycie z inicjatywy dawnego, wieloletniego proboszcza parafii ks. Barana. W kaplicy odprawiana jest Msza Św., a uczestnicy nabożeństwa podziwiają wspaniałą panoramę Jaślisk, Posady Jaśliskiej oraz okolicznych wzniesień Beskidu, pogrążonych w jasnych promieniach zachodzącego, wrześniowego słońca.

Więcej zdjęć w albumie: Jaśliskie kapliczki na Łamańcach i na Wierzchgórze